fbpx

Hoe zou het zijn als elke vrouw zichzelf minimaal op waarde schat? Haar persoonlijke ontwikkeling versnelt, ze beschikt over een krachtige uitstraling en ze is goed in staat zichzelf te positioneren. En niet onbelangrijk, onderzoek toont aan dat hiermee de doorstroming van vrouwen naar de (sub)top versnelt.

Conclusie onderzoeksrapport: it takes two to tango

In veel organisaties hapert de doorstroming van vrouwen naar de (sub)top, waardoor een aanzienlijk potentieel van vrouwelijk talent onbenut wordt gelaten. Panteia en La Red hebben in opdracht van het ministerie van OCW, onderzoek gedaan naar de doorstroming van vrouwen naar de subtop.

Uit dit onderzoek blijkt dat barrières en oplossingen voor doorstroming naar de (sub)top, te vinden zijn bij het bedrijf en de vrouw zelf. Bij de barrière voor vrouwen komt dit generaliserend gesteld neer op de neiging hun kennis, competenties, ervaring en ambities onvoldoende te positioneren. De haperende doorstroom wordt versterkt bij organisaties waarin informele besluitvorming een belangrijke rol speelt in het aanname- en doorstroombeleid.

Training Schat jezelf op waarde

Mede gedreven door mijn eigen praktijkervaring, heb ik de training Schat jezelf op waarde ontwikkelt. Vanuit de intentie de vrouw bewust te maken van haar eigen kwaliteiten en kracht. Zodat zij in staat is zichzelf op waarde te schatten. Van daaruit is er een grotere kans op doorgroei naar leidinggevende posities. En het is nog leuker ook. De training is níet bedoeld om vrouwen masculien gedrag te leren vertonen. Dat levert in mijn optiek geen diversiteit en daarmee balans op.

UWV en Essent doen al mee!

Omdat ik verwacht dat dit niet alleen relevant is voor de vrouw zelf maar ook voor de organisatie waar zij werkzaam is, heb ik diverse bedrijven benaderd voor deelname. UWV en Essent doen al mee! De training moet op het moment van schrijven nog plaatsvinden maar nu al bevestigt dit mijn verwachting

 

Susan Veldkamp – Plezierinspirator