3 redenen waarom het goed is vrouwen in de top te hebben. Het levert nogal wat op vrouwen in de top van je bedrijf te hebben. Niet alleen geld. Want doorgroeien en zelfontwikkeling leveren veel werkplezier op. In dit artikel lees je 3 redenen waarom het zo goed is vrouwen in de (sub)top van je bedrijf te hebben.

1. Profiteer van de frisse blik

Er wordt over jou als bestuurder gezegd dat je er zelf ook oorzaak van bent dat er zo weinig vrouwen in (sub)topposities zijn. Onderzoek* laat zien dat mannen liever samenwerken met andere mannen. Je vindt herkenning bij elkaar en je hebt vaak eenzelfde aanpak. Of dat nu gaat om het realiseren van doelen of het oplossen van problemen. Die herkenning is zó vertrouwd dat het moeilijk voor je is dat los te laten. Als mens kiezen we toch graag voor veiligheid.

Maar het feit dat jij deze functie hebt weten te krijgen, zegt zoveel over jou! Je hebt risico’s moeten nemen om te komen waar je nu staat. Misschien was je op zoek naar uitdaging. Of verlangde je naar de invloed die je ermee kunt uitoefenen. Wat jouw persoonlijke motivatie ook was, het zegt veel over hoe krachtig je bent. Want een positie als die van jou is voor de meesten van ons niet weggelegd.

Dat roept een vraag bij me op. Heb je niet voor grotere uitdagingen gestaan dan werken met een vrouw? Iemand die het tevreden houden van aandeelhouders vanuit andere invalshoeken benadert. Iemand die generaliserend gezegd niet alleen kijkt naar winst en ROI. Maar meer dan jijzelf rekening houdt met behouden zaken als solvabiliteit? Iemand die minder doelgericht kan zijn, maar wel weet hoe mensen in jouw bedrijf te bewegen. Zo’n frisse blik kan heel waardevol zijn.

* Onderzoeksrapport It takes two to tango in opdracht van Ministerie OC&W dec. 2017

2. Hogere winst en ROI

Iets heel anders nu. Zijn vrouwen in de top beter voor je winst en Return on Investment? Hier is veel onderzoek naar gedaan, vaak door investeringsmaatschappijen. Wat logisch is want in deze sector draait het om ROI.

In 2016 heeft Credit Suisse onderzocht of er een verband is tussen het percentage vrouwen in de (sub)top en bedrijfsresultaten. Het antwoord daarop is ja. Hoe meer vrouwen in managementposities, hoe hoger het rendement. Tegelijkertijd nemen deze bedrijven minder grote financiële risico’s.

Dit zijn de cijfers, gemeten over een periode van vijf jaar:

  • 24% vrouwen in topfuncties leverde een jaarrendement van 22,8% op
  • 33% vrouwen in topposities bleek een jaarlijks rendement van 25,6% op te leveren
  • het gemiddeld rendement van alle onderzochte bedrijven was 11%

Er zijn investeringsmaatschappijen die klanten adviseren het percentage vrouwen in managementposities mee te nemen bij de keuze in welk bedrijf te investeren.

3. Benut al het potentieel

Ik doe de aanname dat je vrouwen net zo geschikt vindt als mannen voor (sub)topposities. Kijk nu eens naar het percentage vrouwen in managementrollen binnen jouw bedrijf. Komt dat overeen met de man-vrouwverhouding in jouw bedrijf? Of zit daar een verschil?

Wat ik hiermee duidelijk wil maken, is dat je beschikt over een enorm kapitaal in jouw bedrijf. Een kapitaal wat je niet benut terwijl het er gewoon is. In andere woorden, schat je vrouwelijk potentieel op waarde en verzilver het! Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt.

Zijn er echt maar dan ook echt geen vrouwen binnen jouw bedrijf? Zoek ze dan van buiten. Laat je de beoordelingscommissie dan wel bestaan uit een gelijk aantal mannen en vrouwen?

Ja maar

“Ja maar er zijn zoveel ándere redenen waarom vrouwen niet doorgroeien naar de (sub)top. Waaronder de vrouw zelf. Wat moet ík daar dan aan doen? Daar heb ik geen invloed op.” Dit is het moment waarop ik de bal naar je terugkaats. Want hoe vaak heb jij jezelf “ja maar” horen zeggen op weg naar jouw eigen top? Zeg je “ja maar” wanneer je een investering kunt doen waarmee je kunt scoren? Hoor je jezelf “ja maar” zeggen als je de kans krijgt nog hogerop te komen?

Die kans is vast heel klein want de ja maar-mentaliteit past niet bij je. Anders was je niet gekomen tot waar je nu staat. Daarom vraag ik je dringend de woorden ja maar ook hier niet te gebruiken. Daarbij, “ja maar ik wil geen hogere winst of betere ROI” is niet de uitgangspositie van iemand in jouw functie, nietwaar? Want dat is precies wat je zegt op het moment dat je geen werk maakt van meer vrouwen in de (sub)top van jouw bedrijf.

Maar het vrouwenquotum is er toch?

Jazeker. Het vrouwenquotum geldt trouwens alleen voor de 88 beursgenoteerde bedrijven in Nederland en alleen voor commissarissen. Het gaat niet over raden van bestuur en niet over niet-beursgenoteerde bedrijven. Het quotum gaat ook niet over eerste en tweede managementlagen.

De overheid verwacht dat het vrouwenquotum een sneeuwbaleffect gaat hebben naar onderliggende managementlagen van beursgenoteerde bedrijven. Ook verwacht de overheid dat niet-beursgenoteerde bedrijven zullen volgen.

Wil je daarop niet wachten en nu werk maken van meer vrouwen in de (sub)top van je bedrijf? Ik kan je helpen. Maak vandaag nog een afspraak.

Tot snel!

Liever nu direct? Je kunt me bereiken via 06 1540 0104 en susan@susanveldkamp.com.

Susan Veldkamp